FaLang Language Switcher

Автордук жана чектеш укуктарды жамааттык башкаруу жаатындагы макулдашуу

 Аталышы

Күчүнө кирген күнү

URL

1

Авторлордун мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу жана өз ара укуктук жардам берүү чөйрөсүндөгү Автордук укук боюнча Өзбек Республикалык Агенттиги менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик Агенттигинин ортосундагы КЕЛИШИМ

02.08.1999

 

2

Авторлордун мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу жана өз ара укуктук жардам берүү чөйрөсүндөгү Тажикстан Республикасынын Маданият министрлигине караштуу Автордук укук жана чектеш ууктар боюнча Агенттиги менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик Агенттигинин ортосундагы КЕЛИШИМ

26.08.1999

 

 

3

Авторлордун мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу жана өз ара укуктук жардам берүү чөйрөсүндөгү “Казакстан автордук коому” Республикалык коомдук бирикмеси менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик Агенттигинин ортосундагы КЕЛИШИМ

04.02.2000

4

Авторлордун мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу жана өз ара укуктук жардам берүү чөйрөсүндөгү Молдова Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар” Ассоциациясы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу илим жана интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик Агенттигинин ортосундагы КЕЛИШИМ

01.01.2001

 

5

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу илим жана интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик Агенттиги менен «MESAM» коомунун (Турция) ортосундагы кызыкчылыктарды коргоо жөнүндө эки тараптуу КЕЛИШИМ

01.01.2001

6

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик Агенттигин CISACтын туруктуу мүчөсү катары кабыл алуу жөнүндө CISACтын директорлор Кеңешинин чечими

08.06.2005

 

7

“Россия автордук коому” Жалпыроссиялык Коомдук Уюму менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын ортосундагы “чоң укуктар” чөйрөсүндөгү кызыкчылыктарды коргоо жөнүндө КЕЛИШИМ  

01.01.2009

 

 

8

“Россия автордук коому” Жалпыроссиялык Коомдук Уюму менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын ортосундагы эл алдында аткаруу чөйрөсүндөгү (“кичи укуктар”) кызыкчылыктарды коргоо жөнүндө КЕЛИШИМ   

01.01.2009

9

Аткаруучулардын укуктарын жамааттык башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик Мамлекеттик кызматы менен “Аткаруучулардын укуктарын башкаруу боюнча Казакстан коому” Республикалык коомдук бирикмесинин ортосундагы КЕЛИШИМ

22.09.2010

10

Чектеш укук ээлеринин (аткаруучулар жана фонограмма чыгаруучулар) укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик Мамлекеттик кызматы менен “Автордук укук жана чектеш укуктарды коргоо боюнча “Аманат” коому” юридикалык жактардын бирикмесинин ортосундагы КЕЛИШИМ

24.09.2010

11

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик Мамлекеттик кызматы менен музыкалык чыгармалардын авторлорунун укуктары боюнча Швейцариянын SUISA коомунун ортосундагы программалык камсыздоо боюнча лицензиялык келишими

29.10.2010

12

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар Мамлекеттик кызматы менен Өзбекстандын авторлору жана аткаруучуларынын Гильдиясынын ортосундагы эл алдында аткаруу жана эл алдында кабарлоо (кичи укуктар) чөйрөсүндөгү кызыкчылыктарды өз ара көрсөтүү жөнүндө КЕЛИШИМ

01.06.2013

 13 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар Мамлекеттик кызматы менен Өзбекстандын авторлору жана аткаруучуларынын Гильдиясынын ортосундагы “чоң” укуктар чөйрөсүндөгү кызыкчылыктарды өз ара көрсөтүү жөнүндө КЕЛИШИМ  01.06.2013  

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284