FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдар

Аталышы

Күчүнө кирген күн

КОДЕКСТЕР

1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЛМЫШ-ЖАЗА КОДЕКСИ

01.01.1998

2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГРАЖДАНДЫК КОДЕКСИ 

01.03.1998

3

АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ КОДЕКС

01.10.1998

Мыйзамдар

5

Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө

23.01.1998

6

Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө

28.01.1998

7

Патент мыйзамы

04.02.1998

8

Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө

04.04.1998

9

Коммерциялык сыр жөнүндө

10.04.1998

10

Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө

10.04.1998

11

Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө

26.06.1998

12

Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер,өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө

13.08.1999

14

Фирмалык аталыштар жөнүндө

23.12.1999

15

Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө

28.02.2001

16

Жашыруун ойлоп табуулар жөнүндө

31.03.2006

17

Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө

07.08.2007

18

Атаандаштык жөнүндө

 26.10.2011

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284