FaLang Language Switcher

Тартиптер

Аталышы

Күчүнө кирген мөөнөтү

1

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрү жана сөз айкаштарын пайдалануунун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-февралындагы N 94 токтому менен бекитилген

2

Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды "Интернет" түйүнүндө дарек катарында пайдалануу ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 31-январындагы N 26 токтому менен бекитилген

3

Порядок ведения Государственного реестра секретных изобретений

ППКР

от 05.01.2011 № 8

4

Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы N 747 токтому менен бекитилген

5

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛТТУУ БИЛИМДЕРИНИН МАМЛЕКЕТТИК РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ТАРТИБИ

ППКР

от 29.02.2012 № 154

6

Порядок проведения информационного поиска по заявке на изобретение и предоставления сведений о нем

ППКР

от 29.02.2012 № 156

7

Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүүнүн, кабыл алуунун жана сактоонун тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 14-майындагы N 280 токтому менен бекитилген

8

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде, юридикалык жактардын аталыштарында "Манас" терминин жана анын негизинде келип чыккан сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 634 токтому менен бекитилген

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284