FaLang Language Switcher

Стратегиянын жана Долбоорлордун иш-чаралар Планын ишке ашыруу жөнүндө отчеттор

Стратегиянын   иш-чаралар планын ишке ашыруу жөнүндө отчеттор 

2012-2016-жж. Кыргыз Республикасында Интеллектуалдык менчикти жана инновацияны өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалымат на 2012-2016 гг.

Отчет о реализации Плана мероприятий Программы за 2014 год

2013-жылдын 1-жарым жылдыгы үчүн Стратегиянын иш-чаралар планын ишке ашыруу жөнүндө отчет

2012-жылдын Стратегиянын иш-чаралар планын ишке ашыруу жөнүндө отчет 

Улуттук Стратегиянын Долбоорлорун ишке ашыруу жөнүндө отчеттор 

1. “Салттуу билимдер коомду туруктуу өнүктүрүү үчүн” долбоору боюнча отчет.

- 2013-жылдын 1-жарым жылдыгы үчүн; 2012-жыл үчүн.

2.«Чакан жана орто ишканалардын инновациялык ишмердиктерин өнүктүрүүгө маалыматтык көмөктөшүү» долбоору боюнча отчет

- 2013-жылдын 1-жарым жылдыгы үчүн; 2012-жыл үчүн.

3.«Кыргызстандын ойлоп табуучуларынын жана жаңычылдарынын жаңы мууну» долбоору боюнча отчет

- 2013-жылдын 1-жарым жылдыгы үчүн; 2012-жыл үчүн

4. «Контракфактылык продукция – Кыргызстандын калкынын жашоосуна жана ден соолугуна коркунуч» долбоору боюнча отчет

- 2013-жылдын 1-жарым жылдыгы үчүн; 2012-жыл үчүн

5. «Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча укуктук мектеп» долбоору боюнча отчет

- 2013-жылдын 1-жарым жылдыгы үчүн; 2012-жыл үчүн

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284